Titansvetsning på ett enkelt sätt

Titan är ett kemiskt grundämne som är populärt känt för sin motståndskraft mot korrosion, låg densitet och styrka.

I flera år har det varit en gåta att sammanfoga titanbitar, men i alla lösningar som implementerats för att lösa problemet visade sig titansvetsning vara den bästa.

Idén med att svetsa titan innebär svets-experten dock en viss grad av komplexitet som sannolikt inte kommer att förstås av en vanlig konsument. Detta borde dock inte vara ett problem eftersom världen vimlar av expertsvetsare som förväntas ta hand om den tekniska aspekten av processen.

Ändå kommer kunskaper om grunderna för titansvetsning att visa sig vara till stor hjälp för en lekman, särskilt i fall av att förbereda titan innan den faktiska svetsprocessen.

Enligt experter är nyckeln till framgångsrik svetsning av titan i beredningen av materialet. De hävdar till och med att 70 % av det innebär förberedelser, medan endast 30 % står för själva processen.

Rengöring av materialet spelar en mycket viktig roll för att säkerställa framgången för svetsprocessen. Kemisk rengöring måste utföras. Alla luftburna föroreningar, oxider, olja, fett och smuts måste avlägsnas från materialet. Även naturliga oljor som kommer från en persons hud måste tas bort.

I detta avseende liknar titansvetsning aluminiumsvetsning. Vid den senare typen av svetsning är renlighet också nyckeln.

En annan aspekt av framställningen av titan är luften som omger titansvetsen. Under processen att svetsa titan måste värmen som sprider sig över det omgivande området som kallas värmepåverkad zon (HAZ) förhindras från att komma i kontakt med syre i luften. Därför, bortsett från användningen av ren argon, kan en begränsad plats för svetsning vara till hjälp.

I praktiken, särskilt i produktionen, används en vakuumkontrollerad kammare som en plats för svetsning av titan. Eftersom det inte finns något syre i ett vakuum kommer risken för reaktion osannolikt att uppstå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *